تمبر ايران و جهان

حراج آلبوم و کتاب تمبر و اسکناس

حراج


 

 

رديف

شرح

قيمت (تومان)

1-

آلبوم تمبر 4برگ سايز کوچک – صفحه سفيد- 4 باند خارجي باريک

(3000 تومان)

2-

آلبوم تمبر 4برگ سايز متوسط – صفحه سفيد- 6 باند ايراني ضخيم

(3500 تومان)

3-

آلبوم تمبر 6برگ سايز متوسط – صفحه سفيد- 6 باند خارجي باريک

(5000 تومان)

4-

آلبوم تمبر 6برگ سايز متوسط – صفحه سفيد- 7 باند خارجي باريک

(7000 تومان)

5-

آلبوم تمبر 6برگ سايز متوسط – صفحه سياه – 6 باند خارجي باريک

(7000 تومان)

6-

آلبوم تمبر 8برگ سايز متوسط – صفحه سفيد- 6 باند ايراني باريک

(7000 تومان)

7-

آلبوم تمبر 8برگ سايز متوسط – صفحه سياه – 7 باند خارجي باريک

(8000 تومان)

8-

آلبوم تمبر 8برگ سايز متوسط – صفحه سفيد- 6 باند ايراني ضخيم

(5000 تومان)

9-

آلبوم تمبر 32برگ سايز بزرگ – صفحه مشکي – 9 باند خارجي باريک

(58000 تومان)

10-

آلبوم تمبر 8برگ سايز بزرگ – صفحه سفيد – 8باند  باريک

(12000 تومان)

11-

آلبوم تمبر 10برگ سايز بزرگ – صفحه سفيد – 8باند  باريک

(14000 تومان)

12-

آلبوم تمبر 5برگ سايز بزرگ – صفحه سفيد

(5000 تومان)

13-

آلبوم تمبر 6برگ سايز بزرگ – صفحه سفيد – 7باند  ضخيم

(11000 تومان)

14-

آلبوم تمبر 50برگ مصور مخصوص تمبرهاي تکي با طلق آلماني

(12000 تومان)

15-

آلبوم تمبر 50برگ مصور مخصوص تمبرهاي بلوکي با طلق آلماني

(12000 تومان)

16-

آلبوم اسکناس متوسط 10 برگ با گنجايش 40 عدد اسکناس –صفحه سفيد

(4500 تومان)

17-

آلبوم اسکناس بزرگ20 برگ با گنجايش 120 عدد اسکناس با کلاسور –صفحه مشکي

(24000 تومان)

18-

آلبوم اسکناس بزرگ 12 برگ با گنجايش 72 عدد اسکناس با کلاسور –صفحه مشکي

(16000 تومان)

19-

200 عدد تمبر بي باطل جمهوري اسلامي ايران (سال 1358 تا 1372)

(7000 تومان)

20-

300 عدد تمبر بي باطل جمهوري اسلامي ايران (سال 1358 تا 1372)

(9000 تومان)

21-

200 بلوک 800 عدد تمبر بي باطل جمهوري اسلامي ايران (سال 1358 تا 1372)

(20000 تومان)

22-

 100عدداسکناس خارجی قدیمی باکیفیت عالی بانکی

105000 تومان

23-

 100عدد اسکناس خارجی قدیمی با کیفیت خوب

75000تومان

24-

100عدد اسکناس خارجی قدیمی با کیفیت متوسط

40000تومان

25-

1 عدد تمبرهيتلر و موسيليني مهرخورده

(8000 تومان)

26-

آلبوم 30 برگ مخصوص تمبرهاي ورقي

(27000تومان)

27-

فروش كارت پستال خارجي

(3000 تومان)

28-

پاكت مهر روز (FDC)خارجي هرعدد

(1500 تومان)

29-

- دومين كارت پستي جمهوري اسلامي(گلهاي نوروزسال 1363)

( 500تومان)

30-

13 عدد كارت پستي تصاوير تمبرهاي يادبود ارتحال امام خميني (سال 1371)

(1000تومان)

31-

-آلبوم مصور به همراه 17 عدد تمبر 2عدد ميني شيت و 5 عدد پاكت مهرروز ويک سكه يادبود بازيهاي آسيايي تهران

(39000 تومان)

32-

200 عدد تمبر ممهور ايران (سال 1318 تا 1357)

(7000 تومان)

33-

200 عدد تمبر بي باطل ايران (سال 1318 تا 1357)

(16000 تومان)

34-

آلبوم 10 برگ مخصوص کارت و پاکت

(16000 تومان)

35-

100 بلوک 400 عدد تمبر بي باطل جمهوري اسلامي ايران (سال 1358 تا 1372)

(11000 تومان)

36-

100عدد تمبر دوران رضاخان پهلوي به صورت ممهور

15000تومان

37-

100عدد تمبر دوران قاجاربه صورت ممهور

18000تومان

38-

200عدد تمبر دوران قاجارو رضاخان پهلوي به صورت ممهور

28000تومان

39-

کلاسورمخصوص  آلبوم مصور و برگ اسکناس

(6000 تومان)

40-

جزوه راهنمای سکه های ایران از قاجار تاکنون (تاليف سيد رضي عباسیان)

(12000 تومان)

41-

سي دي راهنماي تمبرهاي جهان(اسکات)

(8000 تومان)

42-

سي دي راهنماي تمبرهاي آلمان  (ميشل)

(8000 تومان)

43-

کتاب راهنمای اسکناسهای ایران

(8000 تومان)

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 14:40 PM  توسط  babak rouhani  |